REGULAMIN KONKURSU 

‘ZDJĘCIE MIESIĄCA’

1. Organizatorem konkursu jest firma Piotr Wójcicki NOTMADEINCHINA.PL ul. Telimeny 21/7 30-638 Kraków, NIP 6792766553. Konkurs organizowany jest na fanpage organizatora na Facebook’u (@krakowpartyshop) oraz na profilu organizatora na Instagramie (#nic_z_chin_filia_party).

2. Czas trwania konkursu: nieograniczony, do odwołania przez organizatora. Zwycięzca wybierany co miesiąc, do 5ego dnia kolejnego miesiąca.

3. Konkurs kierowany jest do użytkowników zarejestrowanych na Portalu Facebook oraz Instagram mających nie mniej niż 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że taką zgodę posiadają lub ze względu na pełną zdolność do czynności prawnych nie potrzebują tego typu zezwolenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść postów oraz zdjęcia zamieszczone przez uczestników na potrzeby konkursu.

4. Nagroda: voucher w wysokości 50zł brutto. Voucher można zrealizować w jednym ze sklepów stacjonarnych należących do organizatora: Nic z Chin ul. Konopczyńskiego 14/9u Kraków lub Nic z Chin Filia Party os. 2 pułku lotniczego 47B Kraków. Voucher może być wykorzystany jedynie na zakupy obejmujące asortyment: balony oraz akcesoria imprezowe. Voucher nie obejmuje asortymentu zabawkowego oraz tekstylnego.

Voucher nie dotyczy zakupów dokonywanych poprzez sklep internetowy.

Nagrody nie można wymienić na jej równowartość pieniężną, dopuszczalne jest natomiast przekazanie jej na rzecz innej osoby za wyraźną zgodą zwycięzcy.

Termin realizacji nagrody: do 4 miesięcy od jej otrzymania.

5. Zasady konkursowe: uczestnik konkursu (posiadający prawdziwe konto Facebook lub Instagram) umieszcza zdjęcie na swoim profilu Facebook lub Instagram, zdjęcie powinno przedstawiać dekoracje balonowe lub imprezowe zakupione uprzednio u organizatora konkursu. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik publikując zdjęcie musi oznaczyć konto organizatora:

Facebook - poprzez opcję ‘oznacz’ i wpisanie @krakowpartyshop lub Nic z Chin Filia Party

Instagram -poprzez opcję ‘oznacz’ i wpisanie nic_z_chin_filia_party

6. Sposób wyboru zwycięzcy: organizator wybiera jednego zwycięzcę konkursu na miesiąc. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zwycięskiego zdjęcia według własnego uznania, a wybór zwycięzcy jest ostateczny.

Wyniki dotyczące poszczególnego miesiąca ogłaszane są na profilach Facebook oraz Instagram organizatora, nie póżniej niż do 5ego dnia kolejnego miesiąca.

W indywidualnej wiadomości wysyłanej do zwycięzcy organizator przesyła kod uprawniający do wykorzystania voucher’a.

Uwaga: organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie kodu/vouchera osobom trzecim. Organizator zobowiązuje się do prowadzenie ewidencji wykorzystanych voucher’ów.

7. Biorąc udział w konkursie jako uczestnik wyrażasz zgodę na wykorzystanie zamieszczonego przez siebie zdjęcia przez firmę Piotr Wójcicki NOTMADEINCHINA.PL. Zdjęcie wykorzystane zostanie jedynie do celów marketingowych w mediach społecznościowych.

Przetwarzanie danych: biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez firmę Piotr Wójcicki NOTMADEINCHINA.PL danych niezbędnych jedynie do przeprowadzenia konkursu czyli: nazwy swojego profilu oraz, w przypadku zwycięzcy, adresu email. 

Firma Piotr Wójcicki NOTMADEINCHINA.PL zobowiązuje się do nie przekazywania wyżej wymienionych danych lub zdjęć innym podmiotom.

8.Konkurs prowadzony przez organizatora, firmę Piotr Wójcicki NOTAMDEINCHINA.PL, nie jest w żaden sposób związany z portalem Facebook oraz Instagram. Konkurs nie jest sponsorowany ani promowany przez Facebook oraz Instagram, zatem nie ponoszą one żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.

9. Pytania, uwagi i reklamacje można kierować wyłącznie na adres mailowy sklep@niczchin.pl.

10. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.